Kompletterande träning för cyklister

För den som inte enbart ser sitt cyklande som en hobby, utan också har högt uppsatta mål, kan det vara bra att komplettera sitt cyklande med alternativ träning. Detta gör en helt enkelt till en ännu bättre cyklist, samtidigt som det dessutom tenderar att minimera potentiella skadebildningar i en betydligt större utsträckning. En annan bonus är också att det kan leda till en ökad träningsmotivation, genom att man helt enkelt får lite omväxling i det redan existerande träningsprogrammet.

En cyklist bör inte enbart ägna sig åt cykling

Det är praktiskt taget omöjligt att bli en världscyklist utan att alternera sin träningstid uppe på sadeln med andra former av träning. Alltför statisk träning tenderar nämligen att resultera i stagnerade resultat, någonting som samtliga cyklister med större mål i sikte vill undvika. En cyklist behöver bland annat bygga upp sin muskulatur, något som kräver helt andra övningar än enbart ett idogt trampande. Med ökad muskelstyrka, som man förhoppningsvis tränat upp på ett explosivt sätt, ökar chanserna att vara den som ligger först i spurterna på cykeln och att man klarar av extra tunga partier extra väl, som skogsstigar eller kraftiga stigningar.

Andra träningsformer stärker kroppen

Att alternera sitt träningsupplägg med andra träningsformer än enbart cykling kommer också att resultera i en stärkt kropp, samtidigt som vissa leder och muskler får välkommen vila ifrån de mest statiska momenten. Detta är någonting som gör att man som cyklist löper betydligt mindre risk att dra på sig onödiga skador, något som händer alltför många cyklister under loppet av en karriär.

Ökad motivation

Något annat som följer med på traven när man luckrar upp sitt träningsupplägg med annat än cykling är möjligheten att finna ny motivation. Anledningen är helt enkelt att de allra flesta brukar tycka att det är trevligt med omväxling, något som de alternativa träningsmomenten för med sig.